Inhoud
DoelgroepKinderen en jongeren van 5 t/m 18 jaar
DoelDe BRIEF-2 brengt het gedrag van het kind of de jongere in kaart. De resultaten representeren acht wetenschappelijk onderbouwde en goed gevalideerde schalen, die breed geaccepteerde gebieden van het executief functioneren meten.

De BRIEF-2 is er in de volgende versies:
• Ouderversie
• Lerarenversie
• Zelfrapportage

AntwoordtypeDe vragen kunnen met Nooit (1), Soms (2) of Vaak (3) beantwoord worden.
ScoringDe totaalscore van de BRIEF-2 is gebaseerd op de ruwe scores van acht klinische schalen en geeft een globale indicatie van de mate waarin een kind in staat is om zijn/haar gedrag te reguleren. Naast de totaalscore worden er ook drie indexen (Gedragsregulatie-index, Emotieregulatie-index en Cognitieve-regulatie-index) en drie schalen (Validiteit, Negativiteit en Infrequentie) berekend.
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe normgegevens van de BRIEF-2 zelfrapportage zijn in de periode juni 2019 tot maart 2020 in Nederland verzameld bij 542 jongeren. Hierbij werd rekening gehouden met geslacht, leeftijd, regio, onderwijsniveau en land van herkomst om representatieve gegevens te verzamelen.
NormgroepenDe volgende normgroepen zijn beschikbaar:

• Ouderrapportage (1.488 ouders): aparte normen voor jongens en meisjes, onderverdeeld in leeftijdscategorieën (5-18 jaar)
• Leraarrapportage (1.611 leraren): aparte normen voor jongens en meisjes, onderverdeeld in leeftijdscategorieën (5-18 jaar)
• Zelfrapportage (542 jongeren): aparte normen voor jongens en meisjes, onderverdeeld in leeftijdscategorieën (11-18 jaar)

Literatuur en copyright

A. Gioia , P. K. Isquith, S. C. Guy, & L. Kenworthy
©2015, Psychological Assessment Resources Inc., FL, USA.

Nederlandse bewerking door Huizinga en D. Smidts © 2020, Hogrefe Uitgevers, Amsterdam.

Gioia, G.A., Isquith, P.K., Guy, S.C., & Kenworthy, L. (2020). BRIEF-2: Vragenlijst executieve functies voor 5- tot en met 18-jarigen. Handleiding. (Huizinga, M. & Smidts, D., vert.). Hogrefe Uitgevers

Let op: Om gebruik te maken van de vragenlijsten van Hogrefe via Embloom, dien je een aparte licentieovereenkomst af te sluiten met Hogrefe BV. Wanneer je dit wilt, kun je hierover een e-mail sturen naar info@embloom.nl. Je ontvangt dan van ons instructies hoe je een aparte licentieovereenkomst met Hogrefe kunt afsluiten. Zodra de licentieovereenkomst is afgesloten, zullen wij je toegang geven tot deze vragenlijsten binnen Embloom.

Handleiding
Licentiekosten

€ 6,70

per afname

Voor deze licentiekosten ontvang je een factuur van Hogrefe Uitgevers BV.