Inhoud
DoelgroepVolwassenen van 18 tot en met 65 jaar
DoelMet behulp van de BRIEF-A kunnen de executieve functies bij volwassenen in kaart gebracht worden tijdens screening, diagnose en behandeling, of coaching. Executieve functies zijn de cognitieve processen die nodig zijn voor doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast gedrag.

De BRIEF-A kan een belangrijke rol spelen bij het in kaart brengen van executieve functiestoornissen. Deze stoornissen komen voor bij uiteenlopende neurologische, psychologische en psychiatrische aandoeningen, zoals leerstoornissen, niet-aangeboren hersenletsel, AD(H)D, autismespectrumstoornissen, dementie en schizofrenie. Maar ook tussen mensen zonder klinische diagnose bestaan grote verschillen in het niveau van executief functioneren. Om een compleet beeld te krijgen van de executieve functies van een cliënt bestaat de BRIEF-A uit twee versies: een zelfrapportage en een informantenvragenlijst, die een naaste invult.

AntwoordtypeDe vragen – bestaande uit 75 items – worden gescoord middels drie antwoordmogelijkheden Nooit (1), Soms (2) en Vaak (3).
ScoringDe schaalscores worden berekend door de vraagscores op te tellen.
SubschalenDe BRIEF-A geeft scores op negen schalen:

• Inhibitie
• Flexibiliteit
• Emotieregulatie
• Zelfevaluatie
• Werkgeheugen
• Plannen en organiseren
• Ordelijkheid
• Initiatief nemen
• Taakevaluatie

De scores worden samengevat in twee algemene indexen en een totaalscore.

Psychometrische gegevens
NormgroepenEr zijn gecombineerde Vlaamse en Nederlandse populatienormen (volwassenen, 18-65 jaar) beschikbaar voor zowel de zelfrapportage- als de informantenversie. De normgegevens zijn verzameld in de periode 2010-2011.
Literatuur en copyright

© 2012 Hogrefe Uitgevers BV

Let op: Om gebruik te maken van de vragenlijsten van Hogrefe via Embloom, dien je een aparte licentieovereenkomst af te sluiten met Hogrefe BV. Wanneer je dit wilt, kun je hierover een e-mail sturen naar info@embloom.nl. Je ontvangt dan van ons instructies hoe je een aparte licentieovereenkomst met Hogrefe kunt afsluiten. Zodra de licentieovereenkomst is afgesloten, zullen wij je toegang geven tot deze vragenlijsten binnen Embloom.

Handleiding
Licentiekosten

€ 6,70

per afname

Voor deze licentiekosten ontvang je een factuur van Hogrefe Uitgevers BV.