Inhoud
DoelgroepVolwassenen
DoelDe HoNOS+ is gebaseerd op de HoNOS, waarbij enkele vragen zijn toegevoegd (vandaar de +). De HoNOS+ is een observatielijst die ingevuld wordt door de regiebehandelaar. Het resultaat is altijd een zorgvraagtype-advies, uitgedrukt in een percentage van de kans dat een bepaald zorgvraagtype matcht bij de betreffende zorgvraag.
InhoudVóór het invullen van de HoNOS+ moet eerst worden aangeven of er sprake is van fz of ggz. Is er sprake van fz dan volgen drie vragen, waar direct een zorgvraagtypering uitrolt voor de fz. Bij ggz dient er daarna een keuze gemaakt te worden uit drie verschillende hoofdgroepen. Vervolgens kan men kiezen om de volledige vragenlijst in te vullen of een dynamische (adaptieve) versie te gebruiken.

De vragen 1 t/m 13 hebben betrekking op de ernst van de problemen van de patiënt tijdens de twee weken voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst. Het gaat daarbij om gedragsproblemen, beperkingen, symptomen en sociale problemen. De vragen A t/m E en Q hebben betrekking op problemen vanuit een ‘historisch’ perspectief. Deze vragen brengen problemen in kaart die optreden op episodische of onvoorspelbare manieren.

AntwoordtypeDe vragen worden beantwoord op een 5-puntsschaal lopend van 0-4.
URLDe HoNOS+ is onafhankelijk van het Embloom platform ontwikkeld. Er wordt momenteel gewerkt aan de integratie met het Embloom platform.

De HoNOS+ is als losse tool gratis beschikbaar via www.honosplus.nl.

Literatuur en copyright

De HoNOS+ is gebaseerd op de HoNOS, die ontwikkeld is door het Engelse Ministerie van Volksgezondheid. De HoNOS+ bevat aanvullende vragen die op basis van onderzoek zijn toegevoegd aan de zorgvraagtypering.

De HoNOS+ is onderdeel van het Zorgprestatiemodel.

Licentiekosten

€ 0,00