Inhoud
DoelgroepVolwassenen met verslavingsproblematiek.
DoelDe MATE-Q is een vragenlijst, die bestaat uit negen modules. Deze vragenlijst meet de aanwezigheid en ernst van eventuele verslavingen voor triage en evaluatie.
AntwoordtypeDe vragenlijst bestaat uit 125 items. Grotendeels betreft het meerkeuzevragen, een aantal modules kennen ja/nee vragen.
ScoringDe scores van de subschalen worden berekend door de betreffende items op te tellen.
SubschalenDe MATE-Q bevat de volgende subschalen:
• Kenmerken somatische comorbiditeit [S2.1]
• Onder psychiatrische of psychologische behandeling [S2.2]
• Kenmerken psychiatrische comorbiditeit [S2.3]
• Lichamelijke klachten [S5.1]
• Beperkingen – Totaal [S7.1]
• Beperkingen – Basaal [S7.2]
• Beperkingen – Relationeel [S7.3]
• Negatieve externe invloed [S8.2]
• Verlangen [SQ1.1]
• Depressie [SQ2.1]
• Angst [SQ2.2]
• Stress [SQ2.3]
• Depressie Angst Stress -Totaal [SQ2.4]
• Probleemherkenning Algemeen [SQ3.1]
• Probleemherkenning Specifiek [SQ3.2]
• Hulpwens [SQ3.3]
• Behandelbereidheid [SQ3.4]
• Validiteitsindex
Psychometrische gegevens
NormgroepenEr is één algemene normgroep beschikbaar.
Literatuur en copyright

Schippers, G.M. & Broekman, T.G. (2014).

Licentiekosten

€ 0,00

per afname