Inhoud
DoelgroepVolwassenen
DoelDe Ontwikkelingsprofiel vragenlijst (OPV) is ontwikkeld als hulpmiddel om de psychodynamische aspecten van iemands huidige functioneren in kaart te brengen. Hierbij worden zowel de adaptieve aspecten van het functioneren in beeld gebracht als ook de disadaptieve patronen in het voelen, denken en handelen, zoals deze zich uiten op verschillende levensgebieden.
AntwoordtypeDe vragenlijst bestaat uit 108 stellingen waarbij vier antwoordmogelijkheden beschikbaar zijn van ‘0 – Helemaal niet op mij van toepassing’ tot ‘3 – Zeer duidelijk of helemaal op mij van toepassing’.
ScoringDe items worden gescoord van 0 tot 3. De OPV genereert scores over negen Ontwikkelingsniveaus: drie adaptieve niveaus (Individuatie, Verbondenheid, Generativiteit/Rijpheid) en zes disadaptieve ontwikkelingsniveaus (Structuurloosheid, Fragmentatie, Egocentriciteit, Afhankelijkheid, Verzet, Rivaliteit).
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe test-hertest betrouwbaarheid voor de negen respectievelijke ontwikkelingsniveaus is goed, maar nader onderzoek naar verschillende vormen van validiteit van de OPV is gewenst, zoals bijvoorbeeld onderzoek naar de voorspellende waarde (predictieve validiteit) van de OPV.
NormgroepenEr zijn twee normgroepen beschikbaar: een algemene bevolkingsgroep en een persoonlijkheidsstoornissen groep.
Literatuur en copyright

© Stichting Ontwikkelingsprofiel
Theo Ingenhoven, Marike Polak, Laura van Riel, Han Berghuis en Rien Van.

Deze gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van Stichting Ontwikkelingsprofiel. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 0,00

per afname