Inhoud
DoelgroepVolwassenen
DoelDe SCID-5-S is een semigestructureerd klinisch interview gericht op de beoordeling van alle syndroomstoornissen uit de DSM-5. De SCID-5-SV is een zelfbeoordelingsvragenlijst die ontworpen is als screeningsinstrument voor de SCID-5-S, om tijd te besparen bij de afname van de SCID-5-S. Na het invullen van de SCID-5-SV wordt het SCID-5-S interview afgenomen, waarbij vaak alleen nog maar de stoornissen beoordeeld hoeven te worden, die de geïnterviewde bevestigend heeft geantwoord op de bijbehorende vraag/vragen van de vragenlijst.
Nadere toelichtingZoals hierboven vermeld, is de SCID-5-SV ontworpen als screener voor het SCID-5-S gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 Syndroomstoornissen. De vragenlijst kan online door de cliënt zelf ingevuld worden. De vragenlijst bestaat uit 56 vragen met een code ervoor. Deze codes komen terug op het scoreformulier dat handmatig wordt ingevuld door een zorgprofessional. Afhankelijk van deze scores worden nadien al dan niet bepaalde stoornissen uitgevraagd in het klinisch interview.
Het klinisch interview bestaat uit de volgende onderdelen:

A. Stemmingsepisodes en persisterende depressieve stoornis
B. Psychotische en verwante symptomen
C. Differentiële diagnostiek van psychotische stoornissen
D. Differentiële diagnostiek van stemmingsstoornissen
E. Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen
F. Angststoornissen
G. Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
H. Posttraumatische-stressstoornis
I. Externaliserende stoornissen
J. Voedings- en eetstoornissen
K. Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen
L. Slaap-waakstoornissen
M. Screening op andere huidige stoornissen
N. Aanpassingsstoornis

Het uitvragen van onderdelen C en D is afhankelijk van de uitkomsten van voorgaande onderdelen, respectievelijk B en A. Hier zijn geen aparte screeningsvragen voor opgenomen in de SCID-5-SV. Ook voor onderdeel N is geen screeningsvraag opgenomen in de vragenlijst.

AntwoordtypeHet betreft een vragenlijst met 56 vragen in Ja – Nee vorm, waarbij iedere vraag gerelateerd is aan het eerste (noodzakelijke) criterium van elk van de classificaties die in de SCID-5-S worden onderzocht.
ScoringIndien de respondent bij één of meer vragen ‘Ja’ antwoordt, wordt het criterium gescoord. Indien een persoon ‘Ja’ antwoordt bij een vraag, dient deze persoon op de gehele bijbehorende stoornis onderzocht te worden. Het handmatige scoreformulier kan worden gebruikt om de gegeven antwoorden en gestelde diagnoses overzichtelijk te noteren.
Literatuur en copyright

© 2018 American Psychiatric Association & Boom uitgevers Amsterdam

www.scid-5.nl

Handleiding
Licentiekosten

€ 2,28

per afname