Inhoud
DoelgroepKinderen en jeugdigen
DoelDe Nederlandstalige bewerking van de Social Responsiveness Scale (SRS-2) brengt bij kinderen de ernst van sociale beperkingen in kaart die gepaard gaan met autismespectrumstoornissen. De SRS-2 is dankzij de korte afnameduur en hoog onderscheidend vermogen zeer geschikt als screeningsinstrument. Mits aangevuld met andere gegevens is het bovendien een goed hulpmiddel bij het stellen van diagnoses. Ook kan de SRS-2 gebruikt worden als informatiebron voor het opstellen en evalueren van behandelingen.

De SRS-2 heeft twee versies: een informantenlijst over driejarige kinderen en een informantenlijst over vier- tot achttienjarige kinderen. De vragen van de SRS-2 kunnen in 15 minuten worden afgenomen bij ouders van kinderen en adolescenten.

AntwoordtypeDe vragen – bestaande uit 65 items – worden gescoord middels vier antwoordmogelijkheden Niet waar, Soms waar, Dikwijls waar en Bijna altijd waar.
ScoringDe schaalscores worden berekend door de vraagscores op te tellen.
SchalenBij gebruik van de SRS-2 in het kader van screening en diagnose staat de totaalscore centraal. De SRS-2 kent vijf behandelschalen:

• Sociaal bewustzijn
• Sociale cognitie
• Sociale communicatie
• Sociale motivatie
• Autistische preoccupaties

Daarnaast zijn er twee DSM-5 subschalen die aansluiten bij de onderverdeling van symptomen in de DSM-5.

• Sociale communicatie en interactie
• Stereotiepe gedragingen en interesses

Psychometrische gegevens
NormgroepenEr zijn aparte normen voor de volgende groepen:

• Nederlandse jongens van 3 jaar, informanten: ouders
• Nederlandse meisjes van 3 jaar, informanten: ouders

• Nederlandse jongens tussen de 4 en 18 jaar, informanten: ouders
• Nederlandse meisjes tussen de 4 en 18 jaar, informanten: ouders
• Vlaamse jongens tussen de 4 en 18 jaar, informanten: ouders
• Vlaamse meisjes tussen de 4 en 18 jaar informanten: ouders
• Autismespectrumpopulatie tussen de 4 en 18 jaar, informanten: ouders

Door vergelijking met Nederlandse of Vlaamse populatienormen kan bepaald worden of er sprake is van een stoornis in het autismespectrum. Vergelijking met klinische normen geeft inzicht in de ernst van de stoornis.

Literatuur en copyright

© 2015 Hogrefe Uitgevers BV

Let op: Om gebruik te maken van de vragenlijsten van Hogrefe via Embloom, dien je een aparte licentieovereenkomst af te sluiten met Hogrefe BV. Wanneer je dit wilt, kun je hierover een e-mail sturen naar info@embloom.nl. Je ontvangt dan van ons instructies hoe je een aparte licentieovereenkomst met Hogrefe kunt afsluiten. Zodra de licentieovereenkomst is afgesloten, zullen wij je toegang geven tot deze vragenlijsten binnen Embloom.

Handleiding
Licentiekosten

€ 4,90

per afname

Voor deze licentiekosten ontvang je een factuur van Hogrefe Uitgevers BV.