Inhoud
DoelgroepPatiënten met (sub)acute en chronische lage rugpijn (LRP) en fibromyalgie.
DoelDe Tampa schaal voor Kinesiofobie geeft een indruk van de mate van pijn gerelateerde vrees bij patiënten met lage rugpijn of fibromyalgie. De vragenlijst kan inventariseren of het activiteitenniveau beïnvloed wordt door vrees voor letsel/weefselschade met vermijdingsgedrag tot gevolg.
AntwoordtypeDe vragenlijst bestaat uit 17 items met antwoordopties op een 4-puntsschaal lopend van ‘In hoge mate mee oneens’ tot ‘In hoge mate mee eens’.
ScoringAlle items worden gescoord op een schaal van 1-4 en de totaalscore wordt berekend door de scores van de 17 items bij elkaar op te tellen. Een hogere score staat dan voor een hogere mate van bewegingsvrees.
Literatuur en copyright

Oorspronkelijke versie: Miller R.P., et al (1991)
Nederlandse versie: Vlaeyen J.W.S., et al (1995)

Licentiekosten

€ 0,00