De HoNOS+ staat live!

29-11-2021

We hebben een gratis versie van de HoNOS+ ontwikkeld! Deze is nu in te zetten via www.honosplus.nl. De tool ondersteunt bij de zorgvraagtypering binnen het zorgprestatiemodel dat op 1 januari 2022 wordt ingevoerd. Zorgvraagtypering is een middel om de zorgbehoefte van de patiënt transparant te maken. Het helpt een verband te leggen tussen de zorgvraag en inzet van zorg.

De HoNOS+ is gebaseerd op de HoNOS, waarbij enkele vragen zijn toegevoegd (vandaar de +). De vragen 1 t/m 13 hebben betrekking op de ernst van de problemen van de patiënt tijdens de twee weken voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst. Het gaat daarbij om gedragsproblemen, beperkingen, symptomen en sociale problemen. De vragen A t/m E en Q hebben betrekking op problemen vanuit een ‘historisch’ perspectief. Deze vragen brengen problemen in kaart die optreden op episodische of onvoorspelbare manieren. Scoring vindt plaats op basis van het klinische oordeel over de kans dat er nog steeds zorgen zijn rondom deze problematiek die niet genegeerd kunnen worden.

De HoNOS+ is geen gewone vragenlijst. Het betreft een observatielijst die ingevuld wordt door de regiebehandelaar. Vóór het invullen moet eerst worden aangeven of er sprake is van fz of ggz. Is er sprake van fz dan volgen drie vragen, waar direct een zorgvraagtypering uitrolt voor de fz. Bij ggz dient er daarna een keuze gemaakt te worden uit drie verschillende hoofdgroepen. Vervolgens kan men kiezen om de volledige vragenlijst in te vullen of een dynamische (adaptieve) versie te gebruiken. Het resultaat is een zorgvraagtype-advies, uitgedrukt in een percentage van de kans dat een bepaald zorgvraagtype matcht bij de betreffende zorgvraag.

De HoNOS+ is onafhankelijk van het Embloom platform ontwikkeld. Op die manier konden we de functionaliteiten naadloos laten aansluiten bij de beoogde werking van de tool. Nu de tool bijna klaar is, gaan we werken aan de integratie met het Embloom platform. De HoNOS+ blijft echter ook als losse tool beschikbaar via www.honosplus.nl. In de loop van volgend jaar gaan we ook een optionele koppeling met de TeleScreen ontwikkelen. Anders dan de HoNOS+ is de TeleScreen een zelfrapportage vragenlijst, waarin de meeste HoNOS+-onderwerpen aan bod komen. Is er een TeleScreen afgenomen, dan is het invullen van de HoNOS+ een stuk eenvoudiger.

De HoNOS+ is momenteel nog in ontwikkeling. We willen geïnteresseerden echter de kans geven om alvast kennis te maken met de tool en te oefenen vóórdat het zorgprestatiemodel op 1 januari 2022 van kracht wordt. Heb je vragen of suggesties, dan kun je die mailen naar honos@embloom.nl.