Vragenlijsten

Diagnostiek

Ter ondersteuning van de diagnostiek kunnen zorgverleners gebruikmaken van gedigitaliseerde versies van algemene klachtenlijsten of van specialistische tests.

Scores worden automatisch berekend en vaak zijn er verschillende normgroepen beschikbaar waaruit de zorgverlener kan kiezen. Hierdoor is direct inzichtelijk hoe de cliënt ten opzichte van deze normgroep scoort. De resultaten worden in verschillende scores weergegeven, waaronder ruwe scores en al naar gelang de psychometrische gegevens beschikbaar zijn, tevens genormeerde scores, zoals T-scores, een 5- of 7-puntsschaal. Resultaten worden ook grafisch getoond, zodat deze gemakkelijk kunnen worden geïnterpreteerd.

Triage-instrumenten

Embloom biedt verschillende triage-instrumenten, ook wel beslisondersteuners of screeningsvragenlijsten genoemd. Met behulp van deze instrumenten worden aard, ernst, risico, complexiteit en beloop van psychische klachten in kaart gebracht. Aan de hand van de gerapporteerde informatie worden indicaties gegenereerd en geeft het systeem een echelonadvies. Conclusies kunnen met behulp van een verslaggenerator worden samengevat in een standaard verslag of verwijsbrief. Deze kan via ZorgMail worden verstuurd naar een extern EPD of HIS. Screeningsvragenlijsten worden veelal ingezet binnen de huisartspraktijk en aan de voordeur van de ggz.

Routine Outcome Monitoring

Het Embloom Platform biedt verschillende vragenlijsten die kunnen worden ingezet ten behoeve van Routine Outcome Monitoring (ROM). Als dezelfde vragenlijst meerdere keren wordt afgenomen worden automatisch de verschilscores berekend. Tevens wordt op basis van de reliable change de kwalificatie van de verandering aangegeven, bijvoorbeeld ‘herstel’ of ‘terugval’. Dit alles wordt grafisch weergegeven en is gemakkelijk te interpreteren.

Cliënttevredenheid

Embloom biedt verschillende vragenlijsten om de cliënttevredenheid te meten. De meest bekende is de Consumer Quality Index (CQi). Deze is er in uitgebreide en verkorte vorm. Tevens kunnen zorgaanbieders die het Keurmerk Basis GGZ hebben aangevraagd, de schaalscore ‘Samen Beslissen’ van de verkorte CQi bij KiBG aanleveren. Ook voor kinderen en jeugdigen bieden wij verschillende cliënttevredenheidsvragenlijsten, zowel zelf-invullijsten als informantenvragenlijsten.