Vragenlijsten

Diagnostiek

Ter ondersteuning van de diagnostiek kunnen zorgverleners gebruikmaken van gedigitaliseerde versies van algemene klachtenlijsten of van specialistische tests. Scores worden automatisch berekend en vaak zijn er verschillende normgroepen beschikbaar waaruit de zorgverlener kan kiezen. Hierdoor is direct inzichtelijk hoe de patiënt ten opzichte van deze normgroep scoort. De resultaten worden in verschillende scores weergegeven, waaronder ruwe scores en al naar gelang de psychometrische gegevens beschikbaar zijn, tevens genormeerde scores, zoals T-scores, een 5- of 7-puntsschaal. Resultaten worden ook grafisch getoond, zodat deze gemakkelijk kunnen worden geïnterpreteerd.

Beslisondersteuning

Embloom biedt verschillende triage-instrumenten, ook wel beslisondersteuners of screeningsvragenlijsten genoemd. Met behulp van deze instrumenten worden aard, ernst, risico, complexiteit en beloop van psychische klachten in kaart gebracht. Aan de hand van de gerapporteerde informatie worden indicaties gegenereerd en geeft het systeem een verwijsadvies. Conclusies kunnen met behulp van een verslaggenerator worden samengevat in een standaard verslag of verwijsbrief. Deze kan via ZorgMail worden verstuurd naar een extern EPD of HIS.