E-health

Psychische problemen komen veel voor. Meer dan 40 procent van de Nederlandse bevolking krijgt in zijn of haar leven te maken met een psychische stoornis. Huisartsen en poh-ggz spelen een belangrijke rol bij het herkennen en behandelen van mensen met psychische problemen. De huisarts vervult de rol van poortwachter en verwijst patiënten, indien nodig, naar de generalistische basis ggz of de gespecialiseerde ggz.

E-health wordt gezien als één van de oplossingen om de zorg in Nederland te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Derhalve staat e-health hoog op de agenda van de politiek, verzekeraars en zorgverleners. Maar wat houdt e-health nu precies in en wat heeft het te bieden? Op deze website vind je het antwoord op de meest gestelde vragen: