Voor wie is e-health geschikt?

In principe kan iedere zorgprofessional en iedere patiënt met e-health aan de slag. De mate waarin en de samenstelling van het e-health aanbod is echter afhankelijk van de specifieke situatie. Iedere patiënt is anders en zal in meer of mindere mate en op een andere manier van e-health kunnen profiteren. Om gebruik te kunnen maken van e-health is het uiteraard noodzakelijk dat de patiënt toegang heeft tot internet, al zal dit niet snel een probleem opleveren: in 2017 had 98% van de Nederlanders toegang tot internet.

“Iedere patiënt is anders en zal in meer of mindere mate en op een andere manier van e-health kunnen profiteren.”

Voor de inzet van e-health dient een patiënt zelfredzaam én digitaal vaardig te zijn. Bij de volgende doelgroepen is extra aandacht vereist als e-health wordt ingezet, zeker als het aanbod niet speciaal voor deze doelgroep is ontwikkeld:

  • kinderen en jongeren;
  • ouderen;
  • patiënten met een (licht) verstandelijke beperking;
  • patiënten met ernstige psychische stoornissen;
  • laaggeletterden;
  • anderstaligen.
e-mental health geschikt