Wat zijn de mogelijkheden van
e-health?

E-health is een breed begrip en de toepassingsmogelijkheden zijn divers. E-health kan de kwaliteit van zorg verbeteren, het behandelaanbod vergroten of de zorgkosten verlagen. Het kan ook de toegankelijkheid van zorg verbeteren, het verzorgingsgebied verruimen en de regie en zelfredzaamheid van patiënten vergroten. De mate waarin e-health voordelen biedt is echter subjectief en afhankelijk van de behoeften, kennis en ervaring van de zorgverlener en de patiënt. Hieronder bespreken we een aantal mogelijkheden van e-health.