Jaarevaluatie 2023

In deze evaluatie blikken we terug op het afgelopen jaar en bieden we inzicht in de belangrijkste resultaten van ons klant- en cliënttevredenheidsonderzoek. Daarnaast geven we een reactie op de belangrijkste feedback.

Kind en Jeugd oefeningen vernieuwd

We hebben elf CGT-oefeningen voor kind en jeugd vernieuwd. Er zijn enkele inhoudelijke verbeteringen doorgevoerd en daarnaast is het design van de oefeningen vernieuwd.

Nieuwe en vernieuwde content

Vanaf vandaag zijn twee nieuwe vragenlijsten en twee nieuwe oefeningen beschikbaar. Daarnaast hebben we een dagboek en een oefening vernieuwd.

Nieuwe oefeningen en vragenlijsten

Er zijn drie nieuwe oefeningen beschikbaar: “Brief schrijven aan jezelf”, “Brief schrijven aan een ander” en “Brief schrijven aan je interne criticus”. Daarnaast zijn er ook twee nieuwe vragenlijsten vrijgegeven, namelijk de CHIME Mindfulness Vragenlijst en de Poolse versie van de CQi.

Nieuwe vragenlijsten: ADAPT, FEEL KJ, SRS-A en CDI-2

We hebben vier nieuwe vragenlijsten van Hogrefe vrijgegeven binnen ons platform. Het betreft de ADAPT, FEEL KJ, SRS-A en de CDI-2.

Nieuwe vragenlijst: UCL-R

We hebben een nieuwe vragenlijst vrijgegeven binnen ons platform. Het betreft de herziene versie van de Utrechtse Coping Lijst, de UCL-R.

Ontwikkelagenda 2024: Innovaties in technologie, functionaliteit en e-health content

Het nieuwe jaar staat voor de deur en we willen onze gebruikers graag meenemen in onze plannen voor het komende jaar, waarin we ons blijven richten op het verbeteren en uitbreiden van onze producten en diensten.

Embloom werkt aan E-health Assistent op basis van AI

Sinds kort werkt Embloom aan een ‘E-health Assistent’ op basis van kunstmatige intelligentie. De E-Health Assistent wordt ontwikkeld in samenwerking met KE@Work.

Nieuwe vragenlijst: PID-5 NL

We hebben een nieuwe vragenlijst vrijgegeven binnen ons platform. Het betreft de Nederlandse DSM-5 Persoonlijkheidsvragenlijst (PID-5 NL) voor volwassenen.