Content (para)medische zorg

PROMs, PREMs en PTO vragenlijsten

Embloom biedt verschillende meetinstrumenten om het ervaren klachtniveau en de tevredenheid van patiënten te meten. Binnen het platform zijn een groot aantal vragenlijsten beschikbaar voor onder andere Patient Reported Outcome Measures (PROMs), Patient Reported Experience Measures (PREMs) en patiënttevredenheidsonderzoeken (PTO).

Met Embloom kunnen zorgverleners vooraf instellen welke PROMs, PREMs of PTO de patiënt dient te ontvangen en wanneer de vragenlijst verstuurd moet worden. Per vragenlijst kan de anatomie (knie, schouder, etc.), de behandelzijde (links, rechts, bilateraal) en het meetmoment (T0, T1, etc.) worden ingesteld. De patiënt kan de vragenlijst zowel thuis als tijdens het consult invullen, op een computer, tablet of smartphone. De resultaten zijn voor de zorgverlener direct zichtbaar in een tabel en grafiek. Op basis van de resultaten kunnen vervolgens behandelplannen en/of (delen van) het zorgproces geoptimaliseerd worden.

Andere meetinstrumenten

Wil je aan de slag met andere PROMs of PREMs, die nog niet in het Embloom platform beschikbaar zijn? Dan bouwen wij deze graag in. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@embloom.nl of +31 (0)88 203 7 203.