Veelgestelde vragen

Wij zijn Embloom en we zetten ons in voor een betere, toekomstbestendige gezondheidszorg. We bieden een e-health platform dat zelfstandig wordt ingezet door behandelaars. Via ons platform kunnen zij vragenlijsten en andere e-health opdrachten klaarzetten voor patiënten. Behandelaars kunnen via ons platform ook videobellen of berichten uitwisselen. Hieronder beantwoorden we veelgestelde vragen over Embloom.

Algemene informatie

Klanten van Embloom maken zelfstandig gebruik van het platform. Zij maken zelf accounts aan voor patiënten en kunnen op deze manier vragenlijsten of opdrachten versturen. Misschien is jouw behandelaar vergeten om je te informeren over de vragenlijst of opdracht. Het is ook mogelijk dat de behandelaar een verkeerd e-mailadres heeft ingevoerd, waardoor jij ten onrechte een uitnodigingsmail hebt ontvangen. Heb je een vraag of opmerking, neem dan rechtstreeks contact op met de organisatie die jou de uitnodiging heeft gestuurd. De naam van de organisatie staat vermeld in de eerste zin van de uitnodigingsmail.

Heb je een inhoudelijke vraag over een vragenlijst of opdracht, neem dan contact op met de behandelaar die deze vragenlijst of opdracht heeft klaargezet. De naam van de organisatie staat vermeld in de eerste zin van de uitnodigingsmail.

Kwaliteit

Bij het ontwikkelen van onze e-health werken wij samen met experts, zorgprofessionals en universiteiten. We maken gebruik van de laatste stand van zaken binnen de wetenschap. De inhoud van een opdracht is vaak afkomstig uit de klinische praktijk en heeft daarmee de toets van de praktijk doorstaan. We maken ook gebruik van de feedback van patiënten om onze e-health continu te verbeteren.

Je kunt met een sterrenbeoordeling feedback geven over de opdracht die je zojuist hebt ingevuld. Aanvullend kun je ook commentaar geven in een open tekstveld. Alle feedback van patiënten verzamelen we en bespreken we tijdens een maandelijks intern overleg. Op basis hiervan worden verbeteringen aangebracht bij opdrachten die minder goed scoren.

Privacy en informatiebeveiliging

Het Embloom Platform is altijd en overal bereikbaar via een beveiligde internetomgeving. Informatie wordt volledig versleuteld uitgewisseld tussen behandelaar en patiënt. Wij zijn gebonden aan en handelen conform geldende privacywetgeving. Embloom is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Daarnaast beschikken we over een CE markering.

Gebruikersaccounts van patiënten worden altijd aangemaakt door of in opdracht van de behandelaar. De persoonsgegevens in het patiëntaccount worden binnen Embloom verwerkt op basis van de behandelovereenkomst tussen de patiënt en de behandelaar. Wij verwerken gegevens uitsluitend in opdracht van de behandelaar, omdat deze volgens de wet de verwerkingsverantwoordelijke is. Om deze verwerking mogelijk te maken sluit de behandelaar een verwerkersovereenkomst met ons. Hierin staat opgenomen hoe met deze gegevens moet worden omgegaan. Zo kunnen wij de patiëntgegevens niet inzien of bewerken zonder toestemming van de behandelaar en hebben wij een geheimhoudingsplicht. Wij verwerken en bewaren persoonsgegevens van patiënten niet langer dan tot het einde van de verwerkersovereenkomst tussen de behandelaar en Embloom. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen patiëntgegevens dan ook verwijderd worden uit ons systeem.

Medische gegevens zijn zeer vertrouwelijk en daarom nemen wij de beveiliging van deze gegevens zeer serieus. Wij hebben verschillende organisatorische en technische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik. Zo maken wij gebruik van twee-factor-authenticatie bij het inloggen en vindt er bij de verwerking van persoonsgegevens waar nodig pseudonimisering en versleuteling plaats. Embloom voldoet aan de hoogste informatiebeveiligingsnormen en is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Wij beschikken daarnaast over een CE markering.

Wanneer jouw behandelaar de samenwerking met Embloom opzegt, is het voor ons niet meer nodig om jouw gegevens te verwerken of te bewaren. Jouw persoonsgegevens worden na het beëindigen van de overeenkomst met de behandelaar verwijderd. Jouw behandelaar is echter wettelijk verplicht om jouw medische gegevens 20 jaar te bewaren. Vlak vóór het beëindigen van de overeenkomst met Embloom, maakt de behandelaar daarom (in de regel) een export van jouw patiëntgegevens. Op deze manier voldoet de behandelaar aan de wettelijke bewaarplicht en voldoet Embloom aan de verwijderverplichting.

De rechten van patiënten met betrekking tot hun medisch dossier staan opgenomen in zowel de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Je hebt het recht om je medisch dossier in te zien en om correctie, aanvulling of vernietiging van jouw dossier te vragen. Ook kun je vragen jouw gegevens over te dragen (recht op dataportabiliteit). Wanneer je jouw dossier binnen Embloom wilt laten aanpassen of verwijderen, dien je contact op te nemen met jouw behandelaar. Je behandelaar kan jouw verzoek dan inwilligen op basis van bovenstaande wetgeving.

Gebruik van het platform

Om in te loggen bij Embloom gebruik je je gebruikersnaam en wachtwoord én een verificatiecode via app of e-mail. Bekijk onderstaande filmpjes hoe je via deze manieren kunt inloggen.

Wanneer je je gebruikersnaam of wachtwoord bent vergeten, klik dan onderaan het inlogscherm op Wachtwoord vergeten? Vervolgens kun je je e-mailadres invullen, waarmee je een account bij Embloom hebt. Je ontvangt dan een e-mail met je gebruikersnaam en een link om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Jouw behandelaar heeft toegang tot jouw antwoorden, tenzij je daar geen toestemming voor geeft. Als je een module, oefening of dagboek opent zie je rechtsboven de checkbox “Inzage door behandelaar” waarmee je toestemming geeft dat de behandelaar jouw antwoorden kan zien. Als dit vakje aangevinkt is, kan jouw behandelaar jouw antwoorden inzien. Als je dit vakje uitvinkt, kan jouw behandelaar jouw antwoorden niet meer zien.

Als je bent ingelogd bij Embloom, zie je linksboven jouw profiel. Klik op “Bewerken” om jouw instellingen aan te passen. Vervolgens kun je bovenin kiezen of je jouw profielinstellingen of jouw accountinstellingen wilt aanpassen. Nadat je iets aangepast hebt, dien je altijd rechtsonder op “Opslaan” te klikken.

Ja dat kan. Wanneer je een opdracht afrondt, komt deze in je Archief terecht. Als je in het Archief op de naam van de opdracht klikt, kun je de opdracht opnieuw bekijken en jouw eventuele antwoorden terugzien.

Je kunt communiceren met jouw hulpverlener met behulp van de berichtenfunctionaliteit binnen het Embloom Platform. Wanneer jouw behandelaar de berichtenfunctionaliteit heeft ingeschakeld, zie je het berichtenicoontje in jouw account staan.

Op een laptop of computer zie je rechtsonder deze berichtenbalk:

Op een mobiele telefoon zie je het berichtenicoon boven in de paarse balk:

Na het beëindigen van de behandeling kan jouw behandelaar jouw account kosteloos, actief laten, zodat je de oefeningen kunt blijven raadplegen. Dit kan je helpen om in tijden van stress veerkrachtig om te gaan met je problemen. Zo kan e-health jou assisteren in de terugvalpreventie. Let er wel op dat jouw behandelaar je antwoorden of eventuele vragen niet meer bekijkt, als de behandeling is afgesloten. Ben je in nood of merk je dat je klachten toenemen en je echt gaan belemmeren, adviseren we contact op te nemen met je huisarts, of de praktijkondersteuner GGZ van de huisarts.

Vragenlijsten

Ja, dat kan. Tijdens het invullen van de vragenlijst kun je de vragenlijst afsluiten. Wanneer je daarna via de link in de mail of via je Embloom account weer naar de vragenlijst gaat, dan gaat hij verder waar je gebleven was.

Wanneer je een account bij Embloom hebt (als je inlogt met een gebruikersnaam en wachtwoord) dan kun je jouw antwoorden op vragenlijsten altijd terugzien. Afgeronde vragenlijsten komen terecht in het Archief. Wanneer je daar op de naam van de vragenlijst klikt, kun je jouw gegeven antwoorden zien. Als jouw behandelaar heeft aangegeven dat je ook scores mag zien, dan staan naast de antwoorden ook de bijbehorende scores.

Oefeningen

Belangrijk is om te beseffen dat oefeningen vaak niet meteen werken, maar dat je ze een aantal keer moet herhalen voordat je effect merkt. Geef het dus niet te snel op. Houden de klachten aan, ondanks dat je de adviezen hebt proberen toe te passen? Raadpleeg dan je behandelaar.

Ja dat kan. Als je een oefening hebt afgerond, komt deze in het Archief te staan. Als je in het Archief op de naam van de oefening klikt, zie je linksboven een oranje plusje staan. Wanneer je op het oranje plusje klikt, zet je voor jezelf de oefening opnieuw klaar. De oefening wordt dan weer als paarse tegel op het beginscherm geplaatst. Je kunt een oefening zo vaak als je wilt met behulp van het oranje plusje opnieuw doen.

Dagboeken

De resultaten van een dagboek worden weergeven in de vorm van een grafiek. Wanneer je een dagboek invult, kun je met het pijltje naar rechts de grafiek bekijken. Op het beginscherm verschijnt ook een grafiek wanneer je een dagboek al een keer hebt ingevuld. In de grafiek kun je rechtsboven de periode die je wilt zien aanpassen.

Modules en behandelprogramma’s

We hebben de programma’s opgedeeld in verschillende modules, waarin steeds een ander onderwerp wordt besproken. Jouw behandelaar kan (samen met jou) kiezen welke modules voor jou van belang zijn. Elke module geeft je informatie, vraagt je te kijken naar je eigen situatie en laat je vervolgens aan de slag gaan met opdrachten om zo je klachten te verminderen. Niet voor iedereen werkt dit hetzelfde, daarom bieden we verschillende oefeningen aan. Zoek naar de juiste mix van technieken die werken voor jou. De modules kunnen in één keer beschikbaar gesteld worden voor jou, of geleidelijk, naar gelang de voorkeur. Je kunt deze modules in het algemeen goed zelfstandig doorlopen. Heb je vragen en kom je er niet helemaal uit? Raadpleeg dan je behandelaar.

Het voordeel van het volgen van online modules is dat je kunt versnellen, indien je hier behoefte aan hebt, maar ook kunt vertragen, als je dit wenst. Probeer in ieder geval wekelijks ruimte te maken in je agenda om met de modules aan de slag te gaan of om te oefenen met de opdrachten uit de modules. Je hoeft de modules niet in één keer te doorlopen, je mag het altijd onderbreken en op een later moment weer verder gaan. Elke module eindigt met een korte samenvatting en een advies om aan de slag te gaan met de geleerde vaardigheden. De meeste technieken vergen oefening voordat effect gemerkt kan worden. Geef het dus niet te snel op.

Embloom Meet

Jouw behandelaar kan via Embloom Meet een videogesprek met jou starten. Je ontvangt dan een e-mail met daarin een link naar het videogesprek. Wanneer je via je computer wilt videobellen met je behandelaar klik je in de mail op de link. Vervolgens opent het videogesprek zich meteen in een nieuw venster. Je kunt hier je naam invullen en je camera en audio instellingen aanpassen. Vervolgens kun je deelnemen aan het gesprek. Wanneer je via je smartphone of tablet wilt videobellen met je behandelaar heb je de Embloom Meet app nodig. In deze instructie laten we stap voor stap zien hoe je de Embloom Meet app installeert en gebruikt.

Wanneer jouw behandelaar je heeft uitgenodigd voor een videogesprek, ontvang je een e-mail met daarin een link naar het videogesprek. Wanneer je deze e-mail niet in je inbox ziet staan, kan het zijn dat hij bij de spam of ongewenste e-mail terecht is gekomen. Vind je ook daar geen mail? Neem dan even contact op met je behandelaar, zodat hij/zij opnieuw een uitnodiging kan versturen. Mogelijk is er iets fout gegaan bij het invoeren van het e-mailadres.

Nee, alleen de behandelaar kan jou uitnodigen voor een videogesprek. Heb je een account voor Embloom? Dan heb je in de meeste gevallen wel de mogelijkheid om een bericht naar je behandelaar te sturen. Lees hier meer over de berichtenfunctionaliteit.

Doorloop de onderstaande stappen om problemen met beeld en geluid op te lossen:

  • Controleer of je camera en microfoon zijn ingeschakeld.
  • Is het Wifi signaal goed? Zo nee, probeer het dan op een andere plek met beter signaal.
  • Sluit geopende apps die mogelijk gebruik maken van een camera of microfoon, zoals videochat of belprogramma’s.
  • Als je gebruik maakt van een externe camera, microfoon of luidspreker controleer dan of deze correct zijn verbonden met je computer.
  • Wanneer je in het verleden in je browser de toegang tot microfoon en/of camera ontzegd hebt, dan zijn deze instellingen onthouden door de browser. Controleer in de browser instellingen of deze toegang is uitgeschakeld.
  • Start de computer opnieuw op.

Via https://test.webrtc.org/ kan voor de zekerheid getest worden of het gebruikte apparaat en de verbinding geschikt zijn voor het videobellen.

Het Embloom platform is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Daarnaast beschikken we over een CE-markering. Embloom Meet maakt gebruik van beveiligde servers in Europa en voldoet aan alle informatiebeveiligingseisen die gelden voor de zorg.

Stel een vraag

Gaat er technisch iets mis met het e-health platform? Stel dan via het onderstaande formulier jouw vraag aan onze ICT helpdesk.

Let op: Als je een vraag hebt over jouw behandeling of de e-health opdrachten die voor jou klaarstaan. Dan dien je contact op te nemen met jouw behandelaar.

Wat is de negende letter van het alfabet?

Aanmelden Proefaccount Embloom